Vltavíny vznik

Vltavíny vznikly při dopadu obrovského vesmírného tělesa před 14,5 miliony lety, geologické období miocén v třetihorách, na území dnešního Německa. Tento meteorit dopadl pod ostrým úhlem zhruba 30 až 50 stupňů na území dnešního Bavorska mezi Norimberkem, Mnichovem a Studgartem a způsobil kráter s názvem Reis o průměru 25km. Kráterům po dopadu vesmírných těles se říká impaktové krátery. Původně se myslelo, že tento kráter je vulkanického původu, tedy zbylý kráter po pradávné sopce, teprve poté vědci zjistili, že v kráteru je přítomný zvláštní odrůda křemene, tzv. Coesit, který zřejmě pochází z prudkého tavení hornin za vysokého tlaku po dopadu meteoritu. Kráter Reis není v této oblasti jediný, v okolí tohoto kráteru je ještě pár dalších menších kráterů, např. Steinheim. Dopad vesmírného tělesa způsobil explozi tak velkou, že by se mohla rovnat násobku energií 1,8 milionů atomových bomb, které použilo USA ve 2. světové válce proti Japonsku. Dopad meteoritu si těžko může někdo představit, a ještě náročnější je možná představa jak se povrch Země spolu s meteoritem při tomto dopadu roztavily a kapky této roztavené směsi dopadly na území dnešních jižních Čech a jihozápadní Moravy. Směr pohybu těchto kapek určil úhel dopadu meteoritu a vzdálenost oblasti dopadu meteoritu od dopadu roztavených vltavínů je zhruba 450 kilometrů. Opravdu fascinující představa, že nějaké těleso vyvine tak velkou energii, že jiná drobnější tělesa jsou poté schopny letět vzdálenost 450 kilometrů. Vltavíny během tohoto několik stovek kilometrů dlouhého letu chladly a geologové se domnívají, že toto chladnutí způsobily bublinky a dutinky uvnitř kamene, kde je daleko nižší tlak, než na zemském povrchu. Lokalitě dopadu se říká tzv. pádová pole.

(Veškeré texty a fotografie jsou majetkem NATURSHOP.CZ, jsou chráněny autorským zákonem a ochrannou známkou. Šíření textů o drahých kamenech je bez souhlasu majitele zakázáno. © Naturshop.cz)

Comments are closed.