Vltavíny a tektity

Vltavíny patří do skupiny křemičitých skel s názvem Tektity, které jsou rozmístěny v různých koutech světa, ale spojuje je jejich vznik, který je způsoben dopadem vesmírného tělesa na zemský povrch. Tímto dopadem vzniká roztavená hornina, která se rozstříkne do okolí nebo i do velké vzdálenosti v závislosti na velikosti meteoritu, na energii letícího meteoritu a síle jeho dopadu. Oblasti dopadu tektitů se říká pádové pole a na světě tyto pole můžeme rozdělit do 4 hlavních. Tato pádová pole mají různá stáří a také různé velikosti:
Severoamerické tektity patří mezi nejstarší vzniklé tektity (cca 35milionů let) a zřejmě pocházejí z dopadu tektitu v geologickém období eocén v třetihorách, jež vytvořil nejdříve kráter Chesapeake Bay v dnešním státě Virginia na pobřeží Atlantského oceánu. Tento kráter byl v době ledové zaplaven vodou a vznikla tak stejnojmenná sladkovodní zátoka.
Evropské tektity – Vltavíny se datují do období miocénu (cca 15 milionu let), rovněž třetihory. Tyto tektity s mezinárodním názvem Moldavity, česky Vltavíny, vznikly při dopadu meteoritu na území dnešního německého Bavorska. Největší kráter, který dopadem tohoto vesmírného tělesa vznikl, se nazývá Reis a v jeho okolí se nachází i další drobné impaktní krátery, např. přibližně 40 km vzdálený Steinheim.
Africké tektity – ivority jsou nejmladší z této hlavní skupiny tektitů. Pocházejí z geologického období pleistocénu spadající do čtvrtohor, konkrétně jsou staré 1 milion let a nacházejí se v pobřeží slonoviny a částečně v Atlantském oceánu.
Australsko-asijské tektity jsou zajímavé tím, že dosud nebyl nalezen kráter, ze kterého tyto tektity pocházejí. Nicméně tyto tektity tvoří největší pádové pole v oblasti Asie a Austrálie a dle výskytu dostali jednotlivé tektity názvy. Jedná se o nejvíce zastoupené australity a indočínity, další jsou filipínity, javanity a malaysity. australsko-asijské tektity pocházejí ze stejného období čtvrtohor a jsou staré přibližně 800 tisíc let.
Mikrotektity jsou drobné tektity, které jsou o poznání menší a dosahují velikosti jen několik milimetrů. Ve většině případů se jedná o roztavenou horninu při dopadu meteoritu, které spadly do oceánu. Hojný výskyt těchto mikrotektitů naleznete v Atlantském oceánu při pobřeží severní Ameriky, afriky u pobřeží slonoviny, a v Indickém oceáně při pobřeží Asie a Austrálie.

Zajímavé informace můžete naleznout na stránce zaměřené přímo na vltavín, jeho vznik a původ, složení, zajímavosti, esoterické a léčitelské vlastnosti tohoto úchvatného tektitu z České republiky.

(Veškeré texty a fotografie jsou majetkem NATURSHOP.CZ, jsou chráněny autorským zákonem a ochrannou známkou. Šíření textů o drahých kamenech je bez souhlasu majitele zakázáno. © Naturshop.cz)

Comments are closed.